Stadgar – föreningens grundlag

En bostadsrättsförenings stadgar är föreningens interna regelverk som innehåller särskilda regler för föreningen, bland annat avgifter, föreningsstämma och styrelse. Där står också vilka skyldigheter och rättigheter man har som medlem.

Stadgar Brf Voxnan