Solelprojektet

En solelanläggning är placerad på taket på Voxnegränd 7-9.  Det primära syftet med den är att driva föreningens gemensamma tvättstuga ett steg mot en hållbarare och miljövänligare bostadsrättsförening. Nedan finns information om projektet och vilka utbyggnadsmöjligheter som finns. I nuläget finns inga beslut på ytterligare utbyggnad. För mer information kontakta Jan Malmborg på Malmborg1957@gmail.com eller 070-620 11 45.

Total årlig elförbrukning i föreningens lokaler: 126.000 kilowattimmar (kWh)
Total årsförbrukning på mätare V 13: 90.000 kWh
Solelanläggning, 71 paneler V 7-9, 119 kvm, årsproduktion: 15.300 kWh
Beräknad egenförbrukning av solelen utan energilager: 70 % (resten säljs till nätet)
Kostnad för anläggningen med 30 % solcellsbidrag inkl moms: 230.000 kr
Årlig besparing med nuvarande elpriser: 18.000 kr
Återbetalningstid: 13 år
Beräknad livslängd på anläggningen: 25-30 år

Utbyggnadsmöjligheter
Steg 1: Energilager 8 kWh, kostnad inkl statligt stöd 60.000 kr
Konsekvens: Högre grad av egenförbrukning
Steg 2: Laddningsstolpar, halva kostnad i statligt stöd, kommunalt stöd till projektering
Konsekvens 1: Lättare för medlemmar skaffa elbil (förbrukning dras på hushållselen)
Konsekvens 2: Högre grad av energilagring och egenförbrukning
Steg 3: Bilpool för elbilar som laddas på elstolparna
Konsekvens: Minskar behov av att ha egna bilar
Steg 4: Utökad solpanelanläggning, V 11-13, V 22-26, V 1 + fler energilager
Konsekvens: Möjliggör för steg 5
Steg 5: Utökad egen elproduktion kombinerad med gemensam upphandling av hushållsel
Konsekvens: Hushållens fasta kostnader för elupphandling försvinner
Steg 6: Köpa andel i vindkraftskooperativ som täcker behov av inkommande el
Konsekvens: All el egenproducerad, fossilfri och till lägre pris