Aktuellt i brf Voxnan

Filmklipp om bytes- och hobbyrummet

Vår förvaltare har gjort två jättefina klipp om bytes- och hobbyrummet som de ska använda som inspiration för andra föreningar.

 

Äntligen vår – gårdsdag och cykelmeckardag

Våren är här och det betyder att den traditionella gårdsdagen närmar sig. Vi samlas (på behörigt avstånd) den 9 maj kl 10-14 för att göra vår fina gård ännu finare. Som vanligt kommer det vara lite städning, en hel del fixande av olika slag och ev. lite plantering av nya växter. Det kommer att finnas två containrar, en för att slänga möbler mm, samt en för trädgårdsavfall.

23 maj kl 13-15 bjuder cykelgruppen in till cykelmeckardag. Behöver du laga en punktering, putsa upp din hoj eller kanske olja kedjan så kommer det att finnas en del verktyg, trasor, ett meckställ, pump och riktställ. Men ta gärna med om du behöver något specifikt eller har något passande att låna ut.


Om kommande stambytesprojekt

Styrelsen har nu börjat planera för byte av horisontella avloppsstammar då de har uppnått sin tekniska livslängd. På grund av att rören är i så dåligt skick i Voxnegränd 17-21 har en direktupphandling gjorts för att lösa problemen där i första hand. Entreprenören blir Allbygg (samma som har huvudansvaret för det pågående elprojektet) och arbetet kommer att påbörjas i mitten av maj 2021 och beräknas vara klart i september 2021.

Angående källarförråd som måste tömmas under stambytet i Voxnegränd 17-21. Vi har nu lappat alla förråd som behöver tömmas i etapp 1 senast 10 maj och etapp 2 senast 15 juni. Om du är osäker på vad som gäller, gå ned i källaren och kolla på ditt förråd. Dessutom måste cykelförrådet i Voxnegränd 21 tömmas senast 10 maj. Det finns gott om plats i cykelförrådet på Voxnegränd 17 – ingång från baksidan av huset.

Provisoriska förråd håller nu på att byggas klart i skyddsrummet på Voxnegränd 26. Om ditt förråd ska tömmas i etapp 1 och du behöver ersättningsförråd, hör av dig och boka ett.

Frågor besvaras av Jan Malmborg, brf Voxnan, på 070-6201145.

Läs mera här


Elprojektet har börjat – januari 2021

Nu är vårt elprojekt igång. Entreprenören Sjöstadens El har lagt upp ett schema som täcker hela 2021. De ska arbeta sig igenom kvarteret hus för hus. De har ställt upp en container för sin utrustning vid vändplanen. I stället för att blockera vår kälkbacke med en byggfutt får de disponera Frögurkan (om restriktionerna för fester lättas till våren får vi hitta en annan lokal åt dem).

Första huset ut är Voxnegränd 1, där arbetena börjar i de allmänna utrymmena i januari för att sedan fortsätta i lägenheterna uppifrån och ner under februari och första veckan i mars. Tre veckor innan elektrikerna ska in i lägenheterna ska de lägga en avi i brevinkastet med info om när de kommer. En vecka innan arbetena börjar ska de göra en försyn i lägenheten och bland annat berätta om de tillval som kan göras (ny spis, nya eluttag, nya kontakter på taklampor etc).

Efter höghuset fortsätter projektet runt gården: portarna 2-4 i mars, 6-10 i april, 12-14 i maj, 18-22 i juni och juli, 24-26 i augusti, 7-15 i september och oktober, 17-21 i november och december.

När anslutningarna är klara i respektive hus ska vi införa IMD (Individuell mätning och debitering). Sjöstadens El kommer att kontakta Ellevio och säga upp hushållens nätavtal. Ellevio ska sedan säga upp hushållens elhandelsavtal. Därefter kommer föreningen att stå för kostnaderna för det gemensamma nätavtalet, medan hushållens egen elförbrukning kommer att föras upp på de månatliga avgiftsavierna.

Frågor på detta besvaras av styrelsens projektansvarige Jan Malmborg
070-6201145, malmborg1957@gmail.com


Inget Hoffice i föreningslokalen våren 2021

OBS! Under elprojektet kommer inte möjligheten att använda föreningslokalen som hemmakontor finnas eftersom lokalen kommer att användas av företaget som utför elarbetet.

Sedan våren 2020 kan föreningslokalen Frögurkan användas som Hoffice (hemmakontor) när den inte är bokad för annat. Det finns möjlighet att kostnadsfritt sitta och arbeta/studera i lokalen vardagar på dagtid. Nyckel finns hos Emma Gerdin som nås på 0730530610. Hör av dig senast kl 20 kvällen innan om du vill hämta nyckel.