Aktuellt i brf Voxnan

Vi inspirerar andra föreningar

Vår förvaltare har gjort två jättefina klipp om bytes- och hobbyrummet som de ska använda som inspiration för andra föreningar.

 

Om stambytesprojektet

Styrelsen har nu börjat planera för byte av horisontella avloppsstammar då de har uppnått sin tekniska livslängd. På grund av att rören är i så dåligt skick i Voxnegränd 17-21 har en direktupphandling gjorts för att lösa problemen där i första hand. Entreprenören blir Allbygg (samma som har huvudansvaret för det pågående elprojektet) och arbetet kommer att påbörjas i mitten av maj 2021 och beräknas vara klart i september 2021.

 

Läs mera här


Elprojektet har börjat – januari 2021

Nu är vårt elprojekt igång. Entreprenören Sjöstadens El har lagt upp ett schema som täcker hela 2021. De ska arbeta sig igenom kvarteret hus för hus. De har ställt upp en container för sin utrustning vid vändplanen. I stället för att blockera vår kälkbacke med en byggfutt får de disponeravår trivsellokal (om restriktionerna för fester lättas får vi hitta en annan lokal åt dem).

Läs mera här.


Inget Hoffice i föreningslokalen 2021

OBS! Under elprojektet kommer inte möjligheten att använda föreningslokalen som hemmakontor finnas eftersom lokalen kommer att användas av företaget som utför elarbetet.

Sedan våren 2020 kan föreningslokalen Frögurkan användas som Hoffice (hemmakontor) när den inte är bokad för annat. Det finns möjlighet att kostnadsfritt sitta och arbeta/studera i lokalen vardagar på dagtid. Nyckel finns hos Emma Gerdin som nås på 0730530610. Hör av dig senast kl 20 kvällen innan om du vill hämta nyckel.