Aktuellt i brf Voxnan

Ny förvaltare

”Brf Voxnan har gett oss på Fastighetsägarna Service uppdraget att ta hand om fastigheten som du bor i. Vi kommer från och med den 1 januari 2020 att ansvara för fastighetsförvaltningen, den ekonomiska förvaltningen, fastighetsskötseln, lokalvården, trädgårdsskötseln och driften i byggnaden.”

Nya kontaktuppgifter för felanmälan

”Du når vår felanmälan och kundservice på 08-617 76 00, måndag till torsdag kl. 07.00–17.00 och fredag kl. 07.00–16.00. Du kan även felanmäla till kundservice@fastighetsagarna.se. Har du en brådskande felanmälan efter kontorstid eller på helger och röda dagar så kontaktar du jouren på 08-657 64 50.”

Senarelagt förfallodatum för hyra/avgift

Som tidigare informerats kommer Fastighetsägarna att ta över förvaltningen från Riksbyggen den 1 januari och från då ska hyran/avgiften betalas till Fastighetsägarna. Under julveckan kommer alla att få information om vilket kontonummer den ska betalas till. Har du Kivra kommer avin skickas dit. Har du inte Kivra kommer avierna för första kvartalet i pappersformat.

OBS 1! I och med övergången skjuts förfallodatumet upp för januari månads avgift/hyra till mitten av januari (exakt datum står på avin).
OBS 2! Om du idag betalar hyran via autogiro till Riksbyggen måste du annullera det hos din bank.

Läs välkomstbrev från Fastighetsägarna Service


Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Voxnan kallar härmed föreningens medlemmar till
extra föreningsstämma

Tid:               2020-01-30  Kl. 19:00 – 21:00
Plats:           Spegelsalen, Bagarmossens Folkets Hus

Stämman kallas för att ta ställning till styrelsens förslag om nya stadgar. Behovet av ändringen bygger på förändringar i lagstiftningen som har skett sedan nuvarande stadgar beslutades 2004, samt att vi vill ytterligare tydliggöra medlemmars respektive styrelsens rättigheter och skyldigheter avseende hus, bostadslägenheter och lokaler. Beslut att ändra stadgarna skall fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. För vår del sker det första beslutet på extrastämman och det andra på den ordinarie årsstämman.

Klicka här för att läsa våra nuvarande stadgar
Klicka här för att läsa förslag på nya stadgar

Om någon vill ha en papperskopia kan ni höra av er till styrelsen.brfvoxnan@gmail.com eller ring 0769478202 (Karl Åsbrink).


Ledig lokal – vill du vara med och bestämma vad den ska användas till?

Nu har vi fått tillgång till lokalen som ligger på gaveln till port 10 och behöver fundera över vad den ska användas till. Vår tanke är att det precis som när bytesrummet skapades ska vara en arbetsgrupp som får ansvara för det här. Vill du vara med i gruppen? Maila då till styrelsen.brfvoxnan@gmail.com så ger vi mera information.


Andrahandsuthyrning – godkännande krävs!

För uthyrning av en bostadsrättslägenhet i andra hand krävs att man har samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse. Brf Voxnan tar här hjälp av förvaltaren (fram till nyår Riksbyggen och därefter Fastighetsägarna) och det är till dem som ansökan skickas. Ansökningsblanketten hittas under fliken ”boendeinfo”. Observera att det enligt bostadsrättslagen är olagligt att hyra ut i andra hand utan godkännande.


Cykelgruppen och bytesrumsgänget efterlyser flera som vill engagera sig

Vill du vara med och planera för hur cykel- och barnvagnsförvaringen ska utvecklas så kontaktar du Öjvind på 0737090224 eller diderichsen@gmail.com. Vill du engagera dig i vårt miljövänliga bytesrum kontaktar du Lena på 0702259677 eller lena.im.axelsson@gmail.com


Renovering av lägenhet

Ibland vill man göra en större renovering i sin lägenhet och då är det en del att tänka på innan man kör igång. Enligt föreningens stadgar behöver du nämligen söka godkännande av styrelsen om du tänker göra en väsentlig förändring av lägenheten. Här hittar du reglerna för renoveringar.