Nytt i föreningen

Ny rutin för tidningsinsamling från 27 augusti 2019

Mängden tidningar har minskat väldigt mycket, därför kommer vi att börja lämna dem vid tidningsinsamlingen på Rusthållarvägen i stället. Behållarna kommer i fortsättningen att användas av gårdsgruppen som förvaring. Återvinningen ligger ca 100 meter till vänster om Voxnegränd.


Höstens mötesdatum för styrelsen

Styrelsen träffas en gång per månad och under hösten 2019 är datumen 17 september, 22 oktober, 19 november och 10 december. Senast en vecka innan varje möte behöver styrelsen få in ansökningar om renovering och annat du vill att ska tas upp till diskussion.


Renovering av lägenhet

Ibland vill man göra en större renovering i sin lägenhet och då är det en del att tänka på innan man kör igång. Enligt föreningens stadgar behöver du nämligen söka godkännande av styrelsen om du tänker göra en väsentlig förändring av lägenheten. Här hittar du reglerna för renoveringar.


Uppföljning av ventilationskontrollen

JSB Klimat Service är anlitat av föreningen för att åtgärda de anmärkningar som vi fick på den obligatoriska ventilationskontrollen som har genomförts.

En del av anmärkningarna är sådana som bostadsrättsinnehavaren själv ansvarar för att åtgärda, andra kommer föreningen att stå för. JSB Klimat Service kommer att informera de lägenheter som har anmärkningar som innehavaren ansvarar för att genomföra. Man kan välja att åtgärda anmärkningen själv eller anlita JSB Klimat Service till att göra det.

Anmärkningarna måste vara åtgärdade senast den 15 augusti 2019.

Får du ingen information i brevlådan från JSB Klimat Service innebär det att du inte har några anmärkningar som du behöver åtgärda.

I slutet av augusti går JSB Klimat Service ut med information till alla lägenheter för att kunna åtgärda de övergripande anmärkningarna som föreningen ska stå för. De kommer samtidigt att säkerställa att alla lägenheter uppfyller gällande ventilationskrav.

Aktivitetskalender

Tipsa gärna om evenemang som äger rum inom föreningen! Hör av dig till webmaster Barbro Lindqvist