Aktuellt i brf Voxnan

Ny förvaltare – Nya rutiner

I och med att vi bytt förvaltare (Fastighetsägarna Service) har det blivit nya rutiner för felanmälan, renoveringsansökan, garage- och p-platskö och andrahandsuthyrning.

Felanmälan
Ring 08-617 76 00 eller maila kundservice@fastighetsagarna.se måndag till torsdag kl. 07.00–17.00 och fredag kl. 07.00–16.00. Vid brådskande felanmälningar efter kontorstid eller på helger och röda dagar kontaktas jouren på 08-657 64 50.

Renoveringsansökan
Vår förvaltare på Fastighetsägarna Service har fått i uppdrag att handha renoveringsärenden. Läs mera här om vad som gäller vid renoveringar.

Garage- och p-platskö
För att ställa sig i garage- och/eller p-platskö mailar man hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se  och uppger namn, gatuadress, lägenhetsnummer och telefonnummer. Läs mera här om garage och parkering.

Andrahandsuthyrning
För uthyrning av en bostadsrättslägenhet i andra hand krävs att man har samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse. Brf Voxnan tar här hjälp av Fastighetsägarna Service. Läs mera här om hur en ansökan om andrahandsuthyrning ska göras.


Nytt elsystem – säkrare, billigare och grönare

Styrelsen i BRF Voxnan planerar att påbörja en förnyelse av elsystemet som i våra fastigheter. Detta kräver två beslut på årsstämman torsdagen den 27 februari.

Läs mera om projektet här


Nyhet – Hoffice i föreningslokalen

I vår kommer vi att testa att använda föreningslokalen Frögurkan som Hoffice (hemmakontor) när den inte är bokad för annat. Det kommer att finnas möjlighet att kostnadsfritt sitta och arbeta/studera i lokalen vardagar på dagtid. Nyckel finns hos Emma Gerdin som nås på 0730530610. Hör av dig senast kl 20 kvällen innan om du vill hämta nyckel.