Aktuellt i brf Voxnan

Odla på vår fina gård – nyhet våren 2021

Nu erbjuder föreningen PALLKRAGAR till er som är sugna på lite egen odling. De kommer att placeras längs staketet vid lekplatsen mitt emot port 15-17. Vill du odla? Anmäl i så fall ditt intresse till Lena Axelsson på lena.im.axelsson@gmail.com, så vi får en uppfattning om ungefär hur många vi blir.


Om kommande stambytesprojekt

Styrelsen har nu börjat planera för byte av horisontella avloppsstammar då de har uppnått sin tekniska livslängd. På grund av att rören är i så dåligt skick i Voxnegränd 17-21 har en direktupphandling gjorts för att lösa problemen där i första hand. Entreprenören blir Allbygg (samma som har huvudansvaret för det pågående elprojektet) och arbetet kommer att påbörjas i mitten av maj 2021 och beräknas vara klart i september 2021.

Läs mera här


Elprojektet har börjat – januari 2021

Nu är vårt elprojekt igång. Entreprenören Sjöstadens El har lagt upp ett schema som täcker hela 2021. De ska arbeta sig igenom kvarteret hus för hus. De har ställt upp en container för sin utrustning vid vändplanen. I stället för att blockera vår kälkbacke med en byggfutt får de disponera Frögurkan (om restriktionerna för fester lättas till våren får vi hitta en annan lokal åt dem).

Första huset ut är Voxnegränd 1, där arbetena börjar i de allmänna utrymmena i januari för att sedan fortsätta i lägenheterna uppifrån och ner under februari och första veckan i mars. Tre veckor innan elektrikerna ska in i lägenheterna ska de lägga en avi i brevinkastet med info om när de kommer. En vecka innan arbetena börjar ska de göra en försyn i lägenheten och bland annat berätta om de tillval som kan göras (ny spis, nya eluttag, nya kontakter på taklampor etc).

Efter höghuset fortsätter projektet runt gården: portarna 2-4 i mars, 6-10 i april, 12-14 i maj, 18-22 i juni och juli, 24-26 i augusti, 7-15 i september och oktober, 17-21 i november och december.

När anslutningarna är klara i respektive hus ska vi införa IMD (Individuell mätning och debitering). Sjöstadens El kommer att kontakta Ellevio och säga upp hushållens nätavtal. Ellevio ska sedan säga upp hushållens elhandelsavtal. Därefter kommer föreningen att stå för kostnaderna för det gemensamma nätavtalet, medan hushållens egen elförbrukning kommer att föras upp på de månatliga avgiftsavierna.

Frågor på detta besvaras av styrelsens projektansvarige Jan Malmborg
070-6201145, malmborg1957@gmail.com


Om elprojektet – information från styrelsen

Styrelsen har nu valt entreprenör för elprojektet. Det blir Allbygg/Sjöstadens El som ska uppgradera elstigarna i både allmänna utrymmen och lägenheter. Deras offert har det lägsta anbudet och ligger på totalt 7.560.000 kr. Vår målsättning är att detta inte ska komma att leda till höjda avgifter för föreningens medlemmar eller höjda hyror för våra hyresgäster.

Arbetena beräknas starta i januari 2021 och kommer att ske i huskropp efter huskropp. Planen är att merparten av arbetena ska slutföras under 2021. Lägenhetsinnehavare kommer att informeras i god tid och ges möjlighet att välja bland en rad tillval till förmånliga priser, till exempel 3-fasspis, kontakt på balkong och andra speciallösningar. Entreprenören har beräknat att man behöver ha 2-3 dagars tillträde till varje lägenhet.

Frågor besvaras av vice ordförande Jan Malmborg, malmborg1957@gmail.com, 070-6201145.


Så här gör du

Felanmälan
Ring 08-617 76 00 eller maila kundservice@fastighetsagarna.se måndag till torsdag kl. 07.00–17.00 och fredag kl. 07.00–16.00. Vid brådskande felanmälningar efter kontorstid eller på helger och röda dagar kontaktas jouren på 08-657 64 50.

Renoveringsansökan
Vår förvaltare på Fastighetsägarna Service har fått i uppdrag att handha renoveringsärenden. Läs mera här om vad som gäller vid renoveringar.

Garage- och p-platskö
För att ställa sig i garage- och/eller p-platskö mailar man hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se  och uppger namn, gatuadress, lägenhetsnummer och telefonnummer. Läs mera här om garage och parkering.

Andrahandsuthyrning
För uthyrning av en bostadsrättslägenhet i andra hand krävs att man har samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse. Brf Voxnan tar här hjälp av Fastighetsägarna Service. Läs mera här om hur en ansökan om andrahandsuthyrning ska göras.


Inget Hoffice i föreningslokalen våren 2021

OBS! Under elprojektet kommer inte möjligheten att använda föreningslokalen som hemmakontor finnas eftersom lokalen kommer att användas av företaget som utför elarbetet.

Sedan våren 2020 kan föreningslokalen Frögurkan användas som Hoffice (hemmakontor) när den inte är bokad för annat. Det finns möjlighet att kostnadsfritt sitta och arbeta/studera i lokalen vardagar på dagtid. Nyckel finns hos Emma Gerdin som nås på 0730530610. Hör av dig senast kl 20 kvällen innan om du vill hämta nyckel.