Aktuellt i brf Voxnan

Dags att lämna in motioner inför årsstämman

Sista dag för att lämna en motion är 8 december 2019. En motion är ett förslag till förändring som ska lämnas till styrelsen inför en årsstämma.

Så här ska en motion formuleras:
1. Skriv en kort rubrik som beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om. Ta gärna med en bakgrundsbeskrivning för att
underlätta beslutsfattandet.
3. Föreslå en lösning som du tycker att årsstämman ska ta beslut om.
4. Avsluta med att skriva ditt namn och datum.
5. Maila din motion till styrelsen.brfvoxnan@gmail.com


Ny förvaltare från årsskiftet

Från årsskiftet kommer vi att byta förvaltare från Riksbyggen till Fastighetsägarna. Precis som tidigare kommer de att ta hand om både den tekniska och den ekonomiska förvaltningen, dvs de hjälper till med ekonomin och den praktiska skötsel av våra fastigheter och vår mark.


Ledig lokal – vill du vara med och bestämma vad den ska användas till?

Nu har vi fått tillgång till lokalen som ligger på gaveln till port 10 och behöver fundera över vad den ska användas till. Vår tanke är att det precis som när bytesrummet skapades ska vara en arbetsgrupp som får ansvara för det här. Vill du vara med i gruppen? Maila då till styrelsen.brfvoxnan@gmail.com så ger vi mera information.


Andrahandsuthyrning – godkännande krävs!

För uthyrning av en bostadsrättslägenhet i andra hand krävs att man har samtycke från bostadsrättsföreningens styrelse. Brf Voxnan tar här hjälp av förvaltaren (fram till nyår Riksbyggen och därefter Fastighetsägarna) och det är till dem som ansökan skickas. Ansökningsblanketten hittas under fliken ”boendeinfo”. Observera att det enligt bostadsrättslagen är olagligt att hyra ut i andra hand utan godkännande.


Cykelgruppen och bytesrumsgänget efterlyser flera som vill engagera sig

Vill du vara med och planera för hur cykel- och barnvagnsförvaringen ska utvecklas så kontaktar du Öjvind på 0737090224 eller diderichsen@gmail.com. Vill du engagera dig i vårt miljövänliga bytesrum kontaktar du Lena på 0702259677 eller lena.im.axelsson@gmail.com


Renovering av lägenhet

Ibland vill man göra en större renovering i sin lägenhet och då är det en del att tänka på innan man kör igång. Enligt föreningens stadgar behöver du nämligen söka godkännande av styrelsen om du tänker göra en väsentlig förändring av lägenheten. Här hittar du reglerna för renoveringar.


Kalla element? Information från Riksbyggen!

När årstiderna växlar snabbt, speciellt vid vår och höst, kan värmesystemet behöva några dagar på sig att hinna justera värmen inomhus. Här ger Riksbyggen information om vad du själv kan kolla upp innan du gör en felanmälan till dem. Ett tips utöver de angivna är att lufta elementen så att det varma vattnet kan cirkulera fritt och göra att elementet blir varmt över hela ytan. Om inte det här ger resultat gör du en felanmälan till Riksbyggen.

Information om felsökning av värme i bostaden


Höstens mötesdatum för styrelsen

Styrelsen träffas en gång per månad och under hösten 2019 är datumen 17 september, 22 oktober, 19 november och 10 december. Senast en vecka innan varje möte behöver styrelsen få in ansökningar om renovering och annat du vill att ska tas upp till diskussion.