Källarförråd

Till varje lägenhet finns två källarförråd. Några av enrumslägenheterna har tre stycken. Alla förråd ska vara märkta med lägenhetsnummer. Det är viktigt att alla har rätt förråd så att problem inte uppstår för nyinflyttade.

Vid utflyttning ska källarförråden tömmas helt. Om förråden ej är tömda vid inflyttning är det den inflyttandes ansvar att ta hand om kvarlämnat gods. Föreningen tar ej kostnaden för detta. Vid köp av borätt hos brf Voxnan rekommenderar styrelsen den inflyttande att begära visning av de källarförråd som hör till lägenheten. Vid frågor, kontakta styrelsen.