Styrelse & valberedning


Jan Malmborg
Ordförande
Miljö, energi och större projekt som el,
avloppsstammar och hissbyte
malmborg1957@gmail.com
070-620 11 45

 


Stephan Bäckman

Vice ordförande
Internet, tv, tvättstuga och fastighetsfrågor
stephan.backman@outlook.com
073 3311701

 

KarlAsbrink-150x150


Karl Åsbrink
Kassör
Ekonomi, juridik och försäkring
karl.asbrink@gmail.com
076-94 78 202

 


Robin Andersson

Ledamot
Information och radon, ventilation och fönster
ear.andersson@gmail.com
076 3929199

 


Emma Gerdin

Ledamot
Gemensamma lokaler och garage
emmagerdin@gmail.com
073 0530610

 


Åsa Jalloh
Suppleant
Källare och utemiljö
jallomby@yahoo.se
070-730 36 15


Britt Pettersson
Suppleant

 

 

Robert Öberg
Suppleant
robertoberg1964@gmail.com
076 7933584

Samuel Edqvist
Intern revisor

Valberedning
André Wong – sammankallande
andre_wong@icloud.com
072-5132161
Amanda Broman
amanda.broman@gmail.com
072-5132161
Jan Altsjö
janaltsjo@gmail.com
073-0972829

Barbro Lindqvist
Ansvarig för hemsidan och FB-gruppen.
barbro.m.lindqvist@gmail.com