Styrelse & valberedning

KarlAsbrink-150x150

Karl Åsbrink
Ordförande
Ekonomi och försäkringsfrågor
karl.asbrink@gmail.com
076-94 78 202


Jan Malmborg
Vice ordförande
Miljö och energi
malmborg1957@gmail.com
070-620 11 45


Peter Langels
Ledamot
Fastighetsteknik och städ
plangels@hotmail.com
070-9837815

Nina Wähä
Ledamot
Bokning av föreningslokalen, kontaktperson för alla grupper
ninava@gmail.com


Åsa Jalloh
Suppleant
Källarförråd
jallomby@yahoo.se
070-730 36 15Hayat Ibrahim Gedem

Suppleant
Lekplats, trivsel
hayot.gedem@gmail.com
073-971 08 68


Samuel Edqvist
Intern revisor

Valberedning
André Wong – sammankallande
andre_wong@icloud.com
072-5132161
Amanda Broman
amanda.broman@gmail.com
072-5132161
Jan Altsjö
janaltsjo@gmail.com
073-0972829

Barbro Lindqvist
Ansvarig för hemsidan och FB-gruppen.
barbro.m.lindqvist@gmail.com