Styrelse & valberedning

KarlAsbrink-150x150

Karl Åsbrink
Ordförande
Ekonomi och försäkringsfrågor
karl.asbrink@gmail.com
076-94 78 202


Jan Malmborg
Vice ordförande
Miljö och energi
malmborg1957@gmail.com
070-620 11 45

 


Emma Holm
Sekreterare
Fastighetsteknik
emma.u.m.holm@gmail.com
070-7372129Hayat Ibrahim Gedem
Brandskydd
Ledamot
hayot.gedem@gmail.com
073-971 08 68

 


Barbro Lindqvist

Ledamot
Kommunikation
barbro.m.lindqvist@gmail.com
0733-544291

 


Åsa Jalloh
Suppleant
Källarförråd
jallomby@yahoo.se
070-730 36 15

 

Nina Wähä
Suppleant
Bokning av föreningslokalen
ninava@gmail.com

Samuel Edqvist
Intern revisor

Valberedning
André Wong – sammankallande
andre_wong@icloud.com
Bet Soler

betbodom@gmail.com

Peter Langels
plangels@hotmail.com