Brandfarliga produkter

Det här får du förvara utan tillstånd:

I lägenheten
Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare
av högst 10 liters storlek. På balkongen får förvaras gasolflaskor i högst P11
storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna
i ett skåp.

Hobbylokal
Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden t.ex. hobbylokal, dock högst 5 liter.
I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Garage i bottenplan

Fordon med tank och reservdunk. I garagen i bottenplan till flerbostadshus eller garage
för fler hushåll i bottenplan får ingen brandfarlig gas eller vätska i lös behållare förvaras.

Källarförråd
Ingen förvaring.

Vindsförråd
Ingen förvaring.