Trivselregler

För vår gemensamma säkerhet, miljö och trivsel gäller följande:

 • Ställ inte miljöfarligt avfall i grovsoprummet.
 • Koppla inte fläkten i köket till ventilationen.
 • Förvara inte saker i trapphuset och källargångarna.
 • Förvara inte brandfarliga produkter i förråden. Läs mer om förvaring av brandfarligt här.
 • Grilla inte på balkongen.
 • Ha inte blomlådor och krukor utanför eller ovanpå balkongräcket.
 • Spela inte hög musik eller orsaka inte störande ljud mellan 21 och 07 på vardagar och 22 och 10 på helgdagar utan dina närmaste grannars godkännande. Gäller även utomhus.
 • Om du känner dig störd av en granne, tala med denne innan du kontaktar styrelsen.
 • Kör långsamt och försiktigt, det finns många barn i området.
 • Parkering är endast tillåten på angivna platser.
 • Tvätta inte bilen på gården eller i garaget.
 • Kontakta förvaltaren om du upptäcker ohyra i lägenheten.
 • Anlita alltid behörig hantverkare vid elektriska installationer eller våtrumsarbeten.
 • Alla lägenheter ska ha hemförsäkring och vara utrustade med brandvarnare.