Trivselregler

Se till att följa följande regler:

 • Du får inte koppla fläkt i köket till ventilationen, då drabbas din granne av ditt mat-os eller av röklukt om du röker vid fläkten.
 • Du får inte tvätta bilen på vår gård eller i garage eftersom rengöringsmedel inte får
  hamna i dagvattenbrunnar. Tvätta bilen på avsedd plats.
 • Du får inte ha saker i trapphuset överhuvudtaget på grund av brandrisk! Förvara dina saker i hemmet eller i cykel- eller barnvagnsutrymmen.

Några fler råd för vår gemensamma trivsel:

 • Kör långsamt och försiktigt, det finns många barn i området.
 • Parkering är endast tillåten på angivna platser.
 • Tänk på att inte spela hög musik på kvällar och nätter.
 • Om du känner dig störd av en granne, prata först med vederbörande innan du kontaktar styrelsen.
 • Förvara aldrig brandfarliga produkter i till exempel förråd i källaren. Läs mer om förvaring av brandfarliga produkter här.
 • Kontakta genast styrelsen om du upptäcker ohyra eller skadedjur i lägenheten. Ring även Nomor för sanering.
 • Det är trevligt med balkongblommor, tänk bara på att hänga dem på insidan så att de inte riskerar att falla ner och skada någon.
 • Anlita alltid behörig elektriker vid elektriska installationer.
 • Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar och liknande i trappuppgångar på grund av stor fara vid brand.