Försäkring

Alla som bor i en bostadsrättsförening ska ha en tilläggsförsäkring. Brf Voxnan har tecknat en gemensam tilläggsförsäkring för alla bostadsrätter i föreningen. Du behöver alltså inte teckna den själv! Brf Voxnans organisationsnummer är 769607-7986.

Vid skada, ring Protector försäkringar: 08-410 637 00
e-mail: skador@protectorforsakring.se

Försäkringsbesked Riksbyggens Bostadsrättsförsäkring

Försäkringsgivare: Protector försäkringar
Försäkringsnummer: 562006
Försäkringen gäller för bostadsrättshavare i nedanstående bostadsrättsförening och med beskriven försäkringsomfattning.
Brf: BRF Voxnan
Försäkringstid: 2019.04.01 – 2020.03.31
Försäkrad egendom: Av bostadsrättshavarna bekostad fast inredning i bostadsrätten. Som fast inredning i bostadsrätt räknas även egendom såsom balkong, veranda, altan eller liknande. Egendom som tillhör bostadsrättsföreningen men för vilken bostadsrättshavarna har underhållsansvar enligt Bostadsrättslagen och föreningens stadgar.
Försäkringsbelopp: Vid samtliga icke undantagna skadehändelser – max 500 000 kr.
Försäkrade skadehändelser: Egendomsskada som kan ersättas enligt Protectors villkor PS905.
Självrisk: Grundsjälvrisk 2 000 kr.
Försäkringsvillkor: Protectors villkor PS905 inklusive anpassningar för Riksbyggens kunder.

Se försäkringsbeskedet som pdf här