Gårdsgruppen

Gårdsgruppen utgörs av några av bostadsrättsföreningens medlemmar. Gruppen arbetar kontinuerligt med frågor som rör föreningens gemensamma gård och utemiljö. Vi träffas i regel några gånger per år. Riksbyggen är föreningens förvaltare och gör den löpande skötseln av gården, så som gräsklippning och skötsel av rabatter. Gårdsgruppens roll är att föreslå förändringar och förbättringar av gårdsmiljön som styrelsen sedan beslutar om.

Ibland gör vi även lite egna mer praktiska insatser, men ambitionen är dock att i första hand bevaka frågor rörande utemiljön och komma med bra idéer och förslag. Vi har till exempel låtit ta ta fram en planteringsplan för rabatterna samt initierat vissa arbeten vad gäller gården som blivit utförda av Riksbyggen. Vi sköter också planeringen inför vårens och höstens gårdsdagar.

Har du förslag på hur vi kan göra gården bättre och trevligare? Vi tar gärna emot nya engagerade medlemmar! Kontakta Helena Ericsson på helena.eson@gmail.com om du vill vara med i gruppen.