Gårdsgruppen

Vi arbetar kontinuerligt med frågor som rör vår gemensamma gård och utemiljö och träffas i regel några gånger per år. Riksbyggen är föreningens förvaltare och gör den löpande skötseln av gården, så som gräsklippning och skötsel av rabatter. Vår roll är att föreslå förändringar och förbättringar av gårdsmiljön som styrelsen sedan beslutar om.

Vi tar gärna emot flera engagerade medlemmar! Kontakta Lena Axelsson  på lena.im.axelsson@gmail.com om du vill vara med i gruppen. Ange telefonnummer, vilken port du bor i, om du har facebook och om det är ok som kommunikationsform.

Skriv också vad du kan tänka dig att delta i:
– Jag vill vara med i ”huvudgruppen” och gå på möten, planera, samordna osv.
– Jag vill bara engagera mig i en eller vissa saker, tex lekplats, odling, rabatter, grillplats.
– Jag kan tänka mig att göra (mer fysiska) punktinsatser vid behov, tex bygga ihop saker, plantera, hälla ut jord, gräva, vattna.
– Jag vill gärna bidra med idéer, förslag, önskemål och kanske vara med på vissa möten.
– Annat…

Just nu är följande fantastiska grannar med i gårdsgruppen:
Helena Eriksson, sammankallande
Åsa Jalloh
Lena Axelsson
Sandra Wessman
Peter Langels
Ida Ström

Protokoll från möten:
2019-02-23 Brf Voxnan Gårdsgrupp – Uppstartsmöte
2019-04-07 Brf Voxnan Gårdsgrupp – Möte #2