Om elprojektet – start januari 2021

Nu är vårt elprojekt igång. Entreprenören Sjöstadens El har lagt upp ett schema som täcker hela 2021. De ska arbeta sig igenom kvarteret hus för hus. De har ställt upp en container för sin utrustning vid vändplanen. I stället för att blockera vår kälkbacke med en byggfutt får de disponera Frögurkan (om restriktionerna för fester lättas till våren får vi hitta en annan lokal åt dem).

Första huset ut är Voxnegränd 1, där arbetena börjar i de allmänna utrymmena i januari för att sedan fortsätta i lägenheterna uppifrån och ner under februari och första veckan i mars. Tre veckor innan elektrikerna ska in i lägenheterna ska de lägga en avi i brevinkastet med info om när de kommer. En vecka innan arbetena börjar ska de göra en försyn i lägenheten och bland annat berätta om de tillval som kan göras (ny spis, nya eluttag, nya kontakter på taklampor etc).

Efter höghuset fortsätter projektet runt gården: portarna 2-4 i mars, 6-10 i april, 12-14 i maj, 18-22 i juni och juli, 24-26 i augusti, 7-15 i september och oktober, 17-21 i november och december.

När anslutningarna är klara i respektive hus ska vi införa IMD (Individuell mätning och debitering). Sjöstadens El kommer att kontakta Ellevio och säga upp hushållens nätavtal. Ellevio ska sedan säga upp hushållens elhandelsavtal. Därefter kommer föreningen att stå för kostnaderna för det gemensamma nätavtalet, medan hushållens egen elförbrukning kommer att föras upp på de månatliga avgiftsavierna.

Frågor på detta besvaras av styrelsens projektansvarige Jan Malmborg
070-6201145, malmborg1957@gmail.com